Oppføringer av Inger A. Myklebust

SKAPER BIG DATA SMÅ TANKER?

Skrevet sammen med Øivind Breen. Start med strategi og det visjonære, kundeorienterte fundamentet. Da får teknologiens magi en ramme å operere fra. Det er ingen tvil om at Big data og digitalisering gir nye muligheter. Faren er at teknologien får egen vilje og begrenser den menneskelige kreasjonen. Når virkemiddel blir mål og nytenking ender med […]

UNIKE KUNDEOPPLEVELSER OG LEDELSE

Vi lever av unike kundeopplevelser – vet du hva som skal til for å ligge i front? Hva kan vi gjøre gjennom god ledelse? Marginal vekst og små forbedring er ikke lenger nok for å bevare markedslederskap. Vi må tenke annerledes, lede annerledes og betjene kunder på nye måter. Ledernytt publiserte artikkelen slik. LEDELSE GJENNOM ANNERLEDES […]

INNOVASJONS-METODE FOR BEDRE RESULTATER

Starten av innovasjon er krevende og mange mislykkes. I artikkelen ”Hva skal til for å lykkes med innovasjon” skrev jeg hvor viktig det er å anvende en god innovasjons-metode for å lykkes. I denne artikkelen får du en overordnet forståelse av hvordan den anerkjente FORTH innovation method kan hjelpe deg mot bedre resultater i ditt innovasjons-arbeid. […]

INNOVASJON INTRODUKSJON – TRE STEG – GRATIS GUIDE

INNOVASJON INTRODUKSJON – HVORFOR OG HVORDAN? Innovasjon introduksjon: I denne 1 minutts videoen gir vi en kort introduksjon for hvorfor og hvordan komme i gang med innovasjon. Last ned vår gratis innovasjon introduksjon «3 steg for bedre innovasjon» her: Har du tenkt på hvordan du skal forsterke din virksomhets fokus på innovasjon og omstilling? Ja, […]

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED INNOVASJON?

Innovasjonsarbeid er hardt. Og det kan være spesielt utfordrende i større og mer etablerte selskap. Gode ideer fra interne entreprenører ser dessverre aldri dagens lys. Nyere studier viser at bare ett av syv innovasjonsprosjekter lykkes. Ganske dystert. Men hva skal til for å lykkes med innovasjon? Starten av innovasjon er viktig. Følg de tre områdene jeg beskriver under […]

3 RÅD TIL MODERNE MERKEVARE-LEDERE

Merkevarebygging og ledelse har aldri vært mer spennende, slik jeg ser det. Ledere må simpelthen utvikle sin rolle for å klare krafttaket det er å bringe virksomheten til neste fase. Merkevare-ledere kan stille kritiske spørsmål til seg selv, sin ledergruppe og sitt styre på disse tre områdene. Denne artikkelen ble publisert slik på Ledernytt. 1. KUNNSKAP OM MARKEDET […]

10 SPØRSMÅL STYRET MÅ STILLE OM INNOVASJON

Alle trender peker i samme retning; innovasjon er helt nødvendig og det holder ikke lenger å ha en passiv, avventende rolle. Det er kritisk at styret motiverer og støtter ledelsen til å gjøre en enda bedre jobb gjennom innovasjon. Tradisjonell styrepraksis inkluderer strategi, revisjon, resultat gjennomgang, risiko evaluering og CEO nominering. Professor Deschamps ved IMD […]