HVORDAN DRIVE INNOVASJON
DOBBELT SÅ EFFEKTIVT?

Delta på vår heldags innovasjons-workshop og
lær hvordan du kan starte innovasjons-arbeid 
som gir deg bedre resultater.
Workshopen leveres også til virksomheter på forespørsel.