Strategi - essensen er endring

Strategi – essensen er endring

Innlegget ble publisert slik på Ledernytt.

Essensen i strategi dreier seg om endring mot noe bedre. Ikke for endringens skyld, men for å overleve og trives som virksomhet i en stadig mer kompleks verden. Dette understøttes delvis av MIT Sloan Management Review i artikkelen «The Essence of Strategy Is Now How to Change». Tradisjonelle tilnærminger til strategi er ikke lenger smart. Vi må i større grad fokusere på hva som endrer seg.

Strategi må rotfestes i et slags moralsk formål om å trives i en kompleks og raskt endret verden. Hvor innovative er vi i selve strategi-prosessen? Hvor innovative er vi til daglig? Spiller vi med organisasjonen og eksterne partnere for å finne bærekraftige løsninger basert på gode og varige verdier? Vår virksomhet trives bare hvis den kan tilfredsstille de skiftende behovene til kundene og samfunnet,  både mer dedikert og lønnsomt enn konkurrentene. Ledelse av kontinuerlige endringer. Det er essensen.

Oljefondssjef, Nicolai Tangen, uttalte i DN Magasinet 5 august 2021 at «Ledelse handler jo om å utvikle, finjustere og modernisere. Hvis du ikke gjør det, kan du jo sette hele skitten på autopilot. Da trenger du ingen ledelse.» Og her ligger, etter min mening, kjernen til moderne ledelse; fasilitering og istandsettelse av bærekraftige endringer som treffer kunder og samfunn positivt og bedre enn konkurrentene. 

Les gjerne også Hvordan setter du fotavtrykk?

Hvordan tilrettelegger deres ledelse og styre for strategi og endring?

I mine samtaler med ledere, oppfatter jeg at mange leter etter gode metoder og tilnærminger både i utformingen av en helt ny strategi og i utviklingen / revideringen av en bestående.

BCG fremhever tre verdifulle anbefalinger med tilhørende spørsmål for strategi-arbeidet:

Skaff solid strategisk innsikt

Hvordan endres prioriteringer og muligheter for våre viktigste kunder? Hvor er dagens fortjeneste-«pooler», og hvordan vil de sannsynligvis utvikle seg eller bli ødelagt? Hvor godt er konkurrenter, tradisjonelle eller nye, posisjonert til å agere? Hvilke muligheter har vi for verdiskapning? Hvilke kunder, markeder og investeringer har størst potensial i forhold til rivaler?

Gjennomfør en åpen vurdering av virksomhetens virkelige konkurransemessige fordeler

Er vår «rett til å vinne» basert på kostnad, evner, intellektuell kapital, unik tilgang til data og posisjon i økosystemet? Kreves viktige grep for å skaffe nye eiendeler eller evner som er avgjørende for fremtidig fordel?

Sikre en direkte og smidig forbindelse mellom strategi og gjennomføring

Skapes rom for tilpasninger i strategien? Hvordan utvikles og kommuniseres mål? Sikres ivaretakelse av rask læring, basert på tilbakemeldinger fra kunder og omgivelsene, og nødvendige endringer fortløpende?

Prosesser for åpen og kreativ tenkning vil kunne gi virksomheten svært gode muligheter. Ta med eksterne samarbeidspartnere og en til to personer som står for noe helt annet enn deres styre og ledelse. Det vil gi nye perspektiver og ideer dere kanskje aldri ellers ville komme på. Anvend organisasjonen. Det gir både eierskap og lyst til å være en drivende kraft for endringene.

Les gjerne også Skaper big data små tanker? 

Hva tenker du? Hvordan driver dere strategi-prosesser, endring og innovasjon i deres virksomhet? Vi gleder oss stort over alle synspunkter, og vil gjerne ha en debatt over det spennende og dagsaktuelle temaet! Skriv i kommentarfeltet under.