Innlegg

INNOVASJONS-METODE FOR BEDRE RESULTATER

Starten av innovasjon er krevende og mange mislykkes. I artikkelen ”Hva skal til for å lykkes med innovasjon” skrev jeg hvor viktig det er å anvende en god innovasjons-metode for å lykkes. I denne artikkelen får du en overordnet forståelse av hvordan den anerkjente FORTH innovation method kan hjelpe deg mot bedre resultater i ditt innovasjons-arbeid.

Du kjenner sikkert igjen noen av disse utsagnene:

 • ”Vi har ikke en definert innovasjon prosess og synes det er vanskelig å komme i gang”
 • ”Vi har en innovasjon prosess, men den er uorganisert og kaotisk”
 • ”Vi har ikke nok fokus på kunde-opplevelse og vi forstår ikke kundene våre fullt ut”

Så hvordan starter du innovasjon effektivt med FORTH innovation method?

Vi vil gjerne hjelpe deg med en strukturert tilnærming som kombinerer både kreativitet og forretnings-realiteter. Innovasjons-metoden FORTH anvendes i dag av rundt 60 virksomheter globalt. Ordet FORTH er satt sammen av forbokstavene for hvert av de fem stegene i innovasjons-metoden:

 1. Full Steam Ahead
 2. Observe and Learn
 3. Raise Ideas
 4. Test Ideas
 5. Homecoming

Innovasjons-metoden strukturer den kaotiske starten på innovasjon og dyrker en kultur for innovasjon i en ekspedisjon på femten uker etter kick-off.

Leveransen av innovasjon ekspedisjonen er 3 – 5 mini business cases for innovative konsepter som passer realiteten av din organisasjon – ellers vil ingenting skje.

Her er beskrivelse av de fem stegene i innovasjons-metoden.

Bruk en anerkjent innovasjon metode i ditt arbeid og du oppnår bedre resultater. Her er visualisering av den anerkjente FORTH innovation method - en ekspedisjon på 15 uker fra kick-off.

Bruk en anerkjent innovasjons-metode i ditt arbeid og du oppnår bedre resultater. Her er visualisering av den anerkjente FORTH innovation method – en ekspedisjon på femten uker etter kick-off.

Gratis webinar

Delta på vårt webinar I DAG - der Inger A. Myklebust og Gijs van Wulfen forklarer hvordan du kan doble effektiviteten av innovasjon med den anerkjente FORTH innovation method.
(Ca 30 minutter)

Påmelding

Steg 1: Full Steam Ahead

Forberedelse og en god innovasjons-metode øker sjansen for suksess. Først må du bestemme hensikten og retningen gjennom å lage innovasjons-oppdraget. Du bestemmer kriteriene de innovative konseptene må møte. Den andre viktige beslutningen er å bestemme hvem som er i det idelle teamet. Jo større team, jo større diversitet og jo større er muligheten for ville og annerledes ideer. En spesiell misjon ber om spesielle mennesker.

Det er derfor også topplederene er en del av innovasjons-teamet. Når de er en del av det, så er det også større sannsynlighet for at de vil støtte resultatene.

På FORTH kick-off workshopen er et entusiastisk multidisiplinært team klar for ekspedisjonen.

Steg 2: Observe and Learn

Det er ingen gamle veier til nye løsninger. Det er derfor det er kritisk å få ny innsikt. Det er essensen av Steg 2 i innovasjons-metoden. Hvem er den potensielle kunden og hva motiverer og frustrerer han / henne? Identifisering av problemer kunden ønsker løsninger for er nøkkelen. I denne fasen blir du kjent med kunden og hans / hennes oppførsel og motivasjoner. I tillegg til kunder identifiseres også ”thought leaders” og andre sektorer miljøer som kilde til inspirasjon i kick-off workshopen.

Spør deg selv dette spørsmålet: ”Når vi ønsker å innovere i denne retningen, fra hvem kan vi lære?”. På denne måten ser du etter beste praksis og verdifulle erfaringer fra andre personer og organisasjoner.

Team medlemmer deler sin innsikt og læringspunkter i flere ”Observe and Learn” workshops i denne fasen. Utforskningen tar seks uker. På slutten, har teamet fått verdifull og relevant kundeinnsikt og har studert interessante innovasjon muligheter.

Steg 3: Raise Ideas

Dette steget er det kreative i innovasjons-metoden. Det består av en intents to dagers ide workshop. Idegenereringen er inspirert av oppdagelses-steget og team medlemmene kan ikke vente med å dele sine ideer. Dette leder ofte til 750 ideer eller mer. De konvergeres til 40 ide retninger og 12 konrete konsept-beskrivelser.

Eksterne eksperter inviteres for å forsterke teamet. Bruken av ”cartoonists” visualiserer ideer og ivaretar første design.

Steg 4: Test Ideas

Hvor attraktive er de nye produktene, tjenestene og forretningsmodellene egentlig? Det er det viktige spørsmålet. Derfor reflekterer man på konseptene umiddelbart. Styrken i de nye konseptene sjekkes med potensielle kunder. Denne undersøkelsen, i liten skala, kan gjøres raskt og samtidig i flere land og kontinenter, fysisk eller online med kunder. De første reaksjonene fra potensielle kunder skaper ofte perfekte utgangspunkt for forbedringer. En ny workshop fokuserer på hvordan svake deler av konseptet kan styrkes.

Konsept tester så tidlig gir en fordel da du kan anvende ”Voice of the Customer” til å få intern aksept for konseptene senere i ”stage-gate” prosessen. På slutten av denne fasen bestemmes hvilke 3 – 5 konsepter som skal utarbeids som mini business cases i siste fase.

Steg 5: Homecoming

I dette siste steget av innovasjons-metoden skal vi ferdigstille leveransene av vår innovasjon ekspedisjon. Det er ikke en haug av gule lapper eller mood boards. Det er innovative konsepter som er utarbeidet som mini business cases.

Det er forretningsplaner per konsept som utdyper essensielle forretningselementer som hvor attraktivt de nye konseptene er for målgruppen, salgs- og inntjeningspotensialet, hvordan konseptet passer i forretningsstrategien og om realisering er gjennomførbar.

Presentasjonen av sluttresultatet på denne måten verdsettes stort i styrerommet. Et business case er noe ledelsen kjenner igjen og forstår. Aktivitetene i dette siste steget tar ca fire uker. På slutten av den femte uken av dette siste steget har teamet gjennomført sine oppgaver. I praksis tar det deg rundt femten uker etter kick-off å ferdigstille 3 – 5 nye business case.

Innovasjons-metode brukerne elsker!

Brukerne av FORTH innovation method beskriver de viktigste styrkene slik:

 1. Systematisk
 2. Dyrker internt samarbeid
 3. Samarbeider tett med sluttbrukeren / kunden
 4. Omsetter konsepter til business cases
 5. Øker innovasjon effektiviteten
 6. Skaper og dyrker en innovasjon kultur

Tekst: Inger A Myklebust er grunnlegger av IAM (execiam.com) som hjelper organisasjoner med smartere innovasjon og utvikling. IAM har sertifiserte FORTH innovation fasilitatorer og samarbeider med grunnleggeren av innovasjons-metoden.

Ta en titt her for å se programmet for vår heldags innovasjons-workshop og hva andre kunder sier.

Ønsker du å bli bedre på innovasjon?

Delta på vår workshop for å lære hvordan den anerkjente FORTH innovation method hjelper deg mot bedre resultater. Workshopen ledes av Inger A. Myklebust sammen med selveste grunnleggeren av metoden, nederlenderen Gijs van Wulfen. (Workshopen kan også leveres eksklusivt til virksomheter).

Se programmet

INNOVASJON METODE FOR BEDRE RESULTATER

Mange strever med starten av innovasjon, men en anerkjent innovasjon metode vil hjelpe å strukturere den kaotiske starten på innovasjon.

Studier viser at bare ett av syv innovasjon-prosjekter lykkes i markedet. Hvorfor? Du kjenner kanskje igjen noen av disse utsagnene:

 • «Nå må vi konsentrere oss om kvartalsresultatet»
 • «Vi har ikke noen innovasjons-prosess»
 • «Innovasjons-prosessen vår er uorganisert og kaotisk»
 • «Vi klarer ikke å fornye oss»
 • «Vi er fornøyd der vi er»
 • «Det er vanskelig å forstå kundene og mulighetene»
 • «Ledelsen fokuserer ikke på fornyelse og innovasjon»

I min tidligere artikkel «Hva skal til for å lykkes med innovasjon?» skrev jeg om hvor viktig struktur og anvendelse av metode og verktøy er for innovasjon – og at en god start på innovasjonsprosessen ikke må undervurderes. Mange feiler i starten og gir opp.

Her beskriver jeg de fem stegene for den anerkjente metoden FORTH innovation method, utviklet av innovasjons-autoriteten og vår samarbeidspartner, nederlenderen Gijs van Wulfen.

Metoden sikrer den viktige starten av innovasjon og hjelper deg mot bedre resultater. Det er en strukturert tilnærming som kombinerer både kreativitet og forretnings-realiteter. Bokstavene i FORTH står for den første bokstaven for hvert av de fem stegene:

 1. Full Steam Ahead
 2. Observe & Learn
 3. Raise Ideas
 4. Test Ideas
 5. Homecoming

Metoden strukturerer den kaotiske starten av innovasjon og dyrker innovasjons-kultur gjennom en ekspedisjon på 20 uker.

Leveransen av denne innovasjon-ekspedisjonen er 3 – 5 mini business cases for innovative konsepter som passer realiteten i din organisasjon (ellers vil ingenting skje).

Innovasjon metoden ble utviklet i praksis og har blitt brukt og brukes av mer enn 60 organisasjoner innen både bedrift og konsument markedene og organisasjoner globalt. Metoden er basisen for innovasjon bestselger boken «The Innovation Expedition» med god Amazon review: «Here is about everything you need to know about how to establish and sustain an innovation culture«.

Gijs har brukt blant annet inspirasjon fra Roald Amundsens ekspedisjoner i metode utviklingen – som også kan sees gjennom boken og i visualiseringene under.

Studier viser at FORTH innovation method dobler innovasjon effektiviteten.

Her kommer en kort beskrivelse av hvert av de fem stegene i metoden.

 

 

Innovasjon metode Steg 1: Full Steam Ahead

Innovasjon metode Steg 1: Full Steam Ahead

Innovasjon metode Steg 1: Full Steam Ahead

 

 

Forberedelse og en god innovasjon metode øker sjansene for suksess. Først må dere bestemme hensikten og retningen i et innovasjon-oppdrag. Dere bestemmer kriteriene de innovative konseptene må møte. Den andre viktige beslutningen er å bestemme hvordan det ideelle teamet ser ut. Jo større teamet er, jo større mangfold og dess større sjanse for annerledes-tenkning. En spesiell misjon krever spesielle mennesker.

Derfor er også topplederne en del av innovasjon-teamet. Når dere er en del av det, så vil dere også supportere sluttresultatet.

På FORTH kick-off workshop er et entusiastisk og multi-disiplinært team klare for ekspedisjonen.

Innovasjon metode Steg 2: Observe and learn

 

Innovasjon metode Steg 2: Observe & Learn

Innovasjon metode Steg 2: Observe & Learn

Det er ingen gamle veier til nye løsninger. Derfor er det er viktig å hente ny innsikt, og dette er essensen av steg 2. Hvem er potensielle kunder og hva motiverer og frustrerer han eller henne? Identifisering av kunde-friksjoner er nøkkelen. I denne fasen blir du kjent med kunden og hans / hennes preferanser og oppførsel. I tillegg vil andre sektorer og «Thought leaders» tjene som inspirasjonskilder – og de vil identifiseres i Kick-off workshopen.

Spør deg selv spørsmålet; «Når vi ønsker å innovere i denne retningen, fra hvem kan vi lære?» På denne måten ser dere for beste praksis og verdifulle erfaringer fra andre personer og organisasjoner som har vært involvert med lignende muligheter.

 

Team medlemmer deler innsikt og erfaringer som de har lært gjennom flere «Observe and learn» workshops i dette steget. Utforskningen skjer gjennom seks uker. Etter dette har teamet ny relevant og verdifull innsikt spesifikt for innovasjons-oppdraget og har utforsket interessante innovasjon muligheter.

Innovasjon metode Steg 3: Raise Ideas

Innovasjon metode Steg 3: Raise Ideas

Innovasjon metode Steg 3: Raise Ideas

Dette steget er den kreative delen av FORTH. En intensiv to dagers ide workshop gjennomføres. Ideene er inspirert av alle oppdagelsene. Normalt kan ikke teamet vente med å dele sine ideer. Dette leder ofte til 750 ideer eller til og med flere. De konvergeres til 40 ideretninger og 12 konkrete konsept-overskrifter. Utvalgte teknikker anvendes i dette arbeidet. I neste workshop utvikles konseptene et steg videre og de forbedres.

Eksterne eksperter inviteres for å styrke teamet. Vi anvender «cartoonists» for å visualisere ideene og hjelpe med første design.

 

 Innovasjon metode Steg 4: Test Ideas

Innovasjon metode Steg 4: Test Ideas

Innovasjon metode Steg 4: Test Ideas

Hvor attraktive er de nye produktene, tjenestene og / eller forretnings-modellene egentlig? Det er det store spørsmålet vi reflekterer over i steg 4. Styrken av de nye konseptene sjekkes hos potensielle kunder. Denne undersøkelsen, i en mindre skala, kan bli gjort raskt og samtidig i flere land og kontinenter, med kunder fysisk eller online. De første reaksjonene fra potensielle kunder skaper ofte perfekte muligheter for forbedringer. På dette grunnlaget arrangeres neste workshop der teamet styrker de svake punktene i konseptet.

Testen av konseptene i en så tidlig fase skaper en fordel fordi du anvender «Voice of the Customer» til å oppnå intern aksept for konseptet senere i «stage-gate» prosessen. På slutten av dette steget har vi bestemt hvilke 3-5 konsept som skal utarbeides som mini business case i det siste steget.

 

Innovasjon metode Steg 5: Homecoming

Innovasjon metode Steg 5: Homecoming

Innovasjon metode Steg 5: Homecoming

 

 

 

I det siste steget av FORTH bringer du hjem leveransene av innovasjon ekspedisjonen. Det er ikke en haug av gule lapper og «mood boards». Men innovative konsepter som er arbeidet ut i mini business cases. Dette er forretningsplaner per konsept med detaljer som hvor attraktive de nye konseptene er for målgruppen, salg og inntjeningspotensialet, hvordan konseptet passer strategien og om realisering av konseptet er ansett som gjennomførbart.

Presentasjon av sluttresultatet på denne måten skaper stor takknemlighet i styrerommet. Et business case er noe toppledelsen kjenner igjen og forstår. Aktivitetene i dette steget tar fire uker. På slutten av dette femte og siste steget så har teamet fullført sine oppgaver. I praksis tar det dere rundt femten uken etter kick-off å komme hjem med 3 – 5 mini business cases.

FORTH brukere er veldig tilfredse med innovasjon metoden

Brukerne av metoden beskriver styrkene som:

 • Systematisk
 • Motiverer for internt samarbeid på tvers av siloer
 • Knytter tette bånd til kunden
 • Genererer business cases
 • Øker effektiviteten i innovasjons-prosessen
 • Dyrker en kultur for innovasjon

 

Tekst: Inger A. Myklebust, grunnlegger av IAM (execiam.com). IAM hjelper organisasjoner med smartere innovasjon og utvikling.

Inger A. Myklebust og Gijs van Wulfen samarbeider om det norske (nordiske) markedet. Her er noen felles initiativ:

https://app.webinarjam.net/register/43245/97dd87d09e