Tag Archive for: Kultur

stille-store-spørsmål

Hvor god er du til å stille store spørsmål?

Ledere som stiller gode og kraftfulle spørsmål lykkes best med å finne de gode mulighetene. Det bygges robusthet i forhold til utfordringer og usikkerhet. Den åpne og lærings-villige kulturen skaper fortrinn

Godt lederskap handler om de gode spørsmålene. Det bekreftes også i denne Harvard Business Review artikkelen.

Spesielt når vi befinner oss midt i krise og usikkerhet, bør vi stille gode og inspirerende spørsmål. 

Fokus på store spørsmål viser at vi er ambisiøse og ønsker å utvikle vår virksomhet fra der vi er i dag. Spørsmålene inviterer til godt samarbeid med våre ansatte, kundene, samarbeidspartnerne og på tvers av siloer i vår organisasjon. Vi blir en lærende og utviklende organisasjon.

Beste praksis vises når vi er villige til å vise sårbarhet og åpner opp om utfordringer for så å finne bedre løsninger. 

Ved å stille spørsmål sender vi signaler om at vi stoler på de ansatte, kundene og samarbeidspartnere. Vi knytter nærmere kontakt og stimulerer til nytenkning, innovasjon og forbedringer. 

Når vi inviterer folk til å utforske nye muligheter genereres masse positiv energi, vilje til endring og det ledes til en god kultur. Spørsmål stilles hyppig av alle i organisasjonen.

Eksempler på spørsmål:

 • Hva ønsker kundene seg som vi ikke leverer i dag?
 • Hvilke muligheter finnes?
 • Hva går vi glipp av?
 • Hvordan ville du gjort dette på en bedre måte?
 • Hvordan kan vi anvende ny teknologi for å forbedre oss?
 • Hvordan kan AI gjøre oss bedre?

Men det er ikke alltid så lett å få til?

Starten på 2024. Vi er så klare for å ta fatt på implementeringen av strategien vi utviklet sist høst. Nå er det bare å få fart på operasjonen. Alle er klare, ikke sant? Det er bare for oss ledere å instruere våre medarbeidere. Presentere hvorfor, det store «purpose» og hvordan vi skal gjøre det. Basert på egen tolkning av data og KPIér, og kanskje konsulent rapporter, mener vi nå vi har kommet frem til de beste løsningene. Dette er måten vi gjør det på hos oss! Vi glemmer kanskje noen i organisasjonen som faktisk allerede gjennomfører beste praksis og som kan sofistikere vår tenkning videre?

Opplever vi det tar mye ekstra tid å gå inn i nærmere samtaler rundt spørsmål med den enkelte i vår organisasjon? Dem som sitter nærmest kunden og samarbeidspartnerne for eksempel?

Hvordan kan vi starte?

Agile tilnærminger dreier seg om å være smidig, tilpasningsdyktig og fleksibel. Vi stiller gode spørsmål og organiserer arbeidet tverrfaglig, kundesentrert og med læring i fokus. Dette vil øke takten i innovasjons- og forbedringsarbeidet og istandsette virksomheten til raskere å tilpasse seg endrede preferanser hos kundene.

La oss tenke gjennom noen spørsmål til oss selv og vår ledergruppe:

 • Har vi en organisasjonskultur som verdsetter nysgjerrighet og spørsmål?
 • Er vi som ledere rollemodeller for dette?
 • Gir vi opplæring og veiledning om viktigheten av å stille spørsmål og teknikker for effektive spørsmål?
 • Implementerer vi insentiver som anerkjenner og belønner det å stille gode spørsmål og forbedre prosesser?
 • Oppmuntrer vi til tilbakemeldinger om kommunikasjonen, og bruker dette som en måte å forbedre praksis på?
 • Deler vi suksesshistorier der spørsmål har ledet til løsninger, innovasjon og forbedringer?

Har du egne refleksjoner og erfaringer? Det gleder om dere vil dele dem i kommentarfeltet under.

Les også: Strategi – essensen er endring