Tag Archive for: endring

stille-store-spørsmål

Hvor god er du til å stille store spørsmål?

Ledere som stiller gode og kraftfulle spørsmål lykkes best med å finne de gode mulighetene. Det bygges robusthet i forhold til utfordringer og usikkerhet. Den åpne og lærings-villige kulturen skaper fortrinn

Godt lederskap handler om de gode spørsmålene. Det bekreftes også i denne Harvard Business Review artikkelen.

Spesielt når vi befinner oss midt i krise og usikkerhet, bør vi stille gode og inspirerende spørsmål. 

Fokus på store spørsmål viser at vi er ambisiøse og ønsker å utvikle vår virksomhet fra der vi er i dag. Spørsmålene inviterer til godt samarbeid med våre ansatte, kundene, samarbeidspartnerne og på tvers av siloer i vår organisasjon. Vi blir en lærende og utviklende organisasjon.

Beste praksis vises når vi er villige til å vise sårbarhet og åpner opp om utfordringer for så å finne bedre løsninger. 

Ved å stille spørsmål sender vi signaler om at vi stoler på de ansatte, kundene og samarbeidspartnere. Vi knytter nærmere kontakt og stimulerer til nytenkning, innovasjon og forbedringer. 

Når vi inviterer folk til å utforske nye muligheter genereres masse positiv energi, vilje til endring og det ledes til en god kultur. Spørsmål stilles hyppig av alle i organisasjonen.

Eksempler på spørsmål:

 • Hva ønsker kundene seg som vi ikke leverer i dag?
 • Hvilke muligheter finnes?
 • Hva går vi glipp av?
 • Hvordan ville du gjort dette på en bedre måte?
 • Hvordan kan vi anvende ny teknologi for å forbedre oss?
 • Hvordan kan AI gjøre oss bedre?

Men det er ikke alltid så lett å få til?

Starten på 2024. Vi er så klare for å ta fatt på implementeringen av strategien vi utviklet sist høst. Nå er det bare å få fart på operasjonen. Alle er klare, ikke sant? Det er bare for oss ledere å instruere våre medarbeidere. Presentere hvorfor, det store «purpose» og hvordan vi skal gjøre det. Basert på egen tolkning av data og KPIér, og kanskje konsulent rapporter, mener vi nå vi har kommet frem til de beste løsningene. Dette er måten vi gjør det på hos oss! Vi glemmer kanskje noen i organisasjonen som faktisk allerede gjennomfører beste praksis og som kan sofistikere vår tenkning videre?

Opplever vi det tar mye ekstra tid å gå inn i nærmere samtaler rundt spørsmål med den enkelte i vår organisasjon? Dem som sitter nærmest kunden og samarbeidspartnerne for eksempel?

Hvordan kan vi starte?

Agile tilnærminger dreier seg om å være smidig, tilpasningsdyktig og fleksibel. Vi stiller gode spørsmål og organiserer arbeidet tverrfaglig, kundesentrert og med læring i fokus. Dette vil øke takten i innovasjons- og forbedringsarbeidet og istandsette virksomheten til raskere å tilpasse seg endrede preferanser hos kundene.

La oss tenke gjennom noen spørsmål til oss selv og vår ledergruppe:

 • Har vi en organisasjonskultur som verdsetter nysgjerrighet og spørsmål?
 • Er vi som ledere rollemodeller for dette?
 • Gir vi opplæring og veiledning om viktigheten av å stille spørsmål og teknikker for effektive spørsmål?
 • Implementerer vi insentiver som anerkjenner og belønner det å stille gode spørsmål og forbedre prosesser?
 • Oppmuntrer vi til tilbakemeldinger om kommunikasjonen, og bruker dette som en måte å forbedre praksis på?
 • Deler vi suksesshistorier der spørsmål har ledet til løsninger, innovasjon og forbedringer?

Har du egne refleksjoner og erfaringer? Det gleder om dere vil dele dem i kommentarfeltet under.

Les også: Strategi – essensen er endring

Visjon i farta – I AM fem år!

Seriøs, ambisiøs, kanskje litt utfordrende og med en sterk driv for å samarbeide om ny kunnskap, visjon, innovasjon og verdiskapning.

Jeg har tenkt på hva jeg liker best. Gleden av samarbeid med dyktige ledere, organisasjoner og partnere for å bevege status quo, utfordre og skape ny visjon og energi for innovasjon og nyutvikling, er nok det største.

I AM ble navnet satt sammen av mine initialer. Tenk over hva du er! Det blir også skjellsettende for hvordan du leder og driver din organisasjon fremover. 

I dette innlegget skriver jeg mer om hva som kreves for å trives som virksomhet også i årene som kommer.

Hva er inspirasjonen? Noe som irriterer skaper visjon

Richard Branson skrev i sin siste blogg at den største inspirasjonen for nye forretningsideer og visjoner er ting som frustrerer han. Når noe irriterer er det vanligvis en løsning for problemet og det blir drivkraften til å skape det nye. Jeg synes det er synd å se at verdi-potensialet ikke blir utnyttet fullt ut i mange virksomheter. Dette er min kilde og inspirasjon til I AM forretningsside: Hjelpe ledere og organisasjoner til mer bærekraftig vekst gjennom smartere innovasjon-, strategi- og forbedringsledelse.

Når jeg får høre at vår rådgivning har bidratt til noe nytt – ikke bare under selve prosjektet, men også når vi ikke er der lenger – har vi oppnådd vårt mål. Det er det vi lever av og trives med. 

Visjonsdrevet nettverk og økosystem

Rollene vi påtar oss varierer, men prosjektleder-, fasilitator- og rådgiver-rollene er gjengangerne. Læring og dynamikk gjennom ulike ledernettverk vi driver er en fantastisk måte å kontinuerlig sikre solid kompetanse, visjon, verdi og utvikling. Fortrolighet, åpenhet og villighet til å dele gir noe verdifullt tilbake. Dette ser ut til å bare forsterkes i den verden vi lever i. I denne Harvard Business Review artikkelen fremheves kraften i nettverk og økosystemer fremfor tradisjonelle og mer lukkede selskaps- og konkurransemodeller. Selv om artikkelen tar utgangspunkt i teknologi, sier den også mye om hvordan ledelse og holdninger er i radikal endring. Dette er viktig læring – og nettopp det er vi også opptatt av; helst lære fortere enn andre. Det forplikter og er spennende. 

I am excited. I am happy. I am committed.

Tusen takk for tilliten og samarbeidet. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Hvordan arbeider du med å løse kundeproblemer og muligheter med din organisasjon? Vi vil gjerne høre fra deg! Skriv en kommentar under, gjennom våre sosiale medie kanaler eller direkte til meg på iam@execiam.com.