Innovasjon på tvers av disipliner.

INNOVASJON PÅ TVERS AV DISIPLINER

Investorer tenker nytt og styret har nye utfordringer. Fordi verden er i radikal endring og innovasjon ikke lenger kan ignoreres.

Innlegget ble publisert slik i DN 29 juni 2018.

Vår tids radikale innovasjon. Hva sier en av verdens mest suksessfulle investorer?

Tidligere var de store spørsmålene hvem som eide jorden, og så hvem som eide kapitalen. Nå handler det om hvem som eier kunnskapen, mener tysk-amerikaneren, Albert Wenger. Han regnes som en av verdens mest suksessfulle investorer i den digitale økonomien. Han skriver om den nye tidsalderens logikk og om vår tids radikale innovasjon; den digitale revolusjon. Systemene endres, og med dem mulighetene. Wenger sier at det nesten er umulig å gjøre rasjonelle vurderinger rundt investeringene i tidlige faser. Man må bare forsøke å begrense antall feil. Ideene og menneskene med substans til å bidra positivt til de banebrytende endringene er det som er interessant.

Innovasjon og fremtid. Hva sier styrene?

Svarene på spørsmålene til over 1000 styremedlemmer i 55 land, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”, viser klart at vi beveger oss fra et kontrollfokusert til et fremtidsorientert styre med større fokus på innovasjon, digitalisering, kunder og salg.

Eierne har naturligvis et svært viktig ansvar i å velge styreleder med riktig kompetanse. Har styreleder evne til fremtidsorientering eller er han / hun mest opptatt av tradisjonell kontroll?

Styret utfordres, ikke bare med å fornye seg selv, men med å sikre at ledelsen og organisasjonen er satt sammen slik at man sikrer tilstrekkelig grad av nytenkning. Det må tilrettelegges med ressurser, metoder, strukturer og lederskap. Rett administrerende direktør er prioritet én. «Det er viktigere å unngå å ansette en leder som har en stil som hindrer kreativitet og innovasjon enn å finne en leder som har en stil som fremmer det samme” skriver BI professor Linda Lai i DN 29 april 2018. Summen av flere forskningsstudier viser hvor ødeleggende en lederstil som hemmer kreativitet og innovasjon er.

En erfaren styreleder har sagt at en ekstraordinær administrerende direktør kan prestere ekstraordinært, selv med et medium presterende styre. Men det omvendte går ikke.

Les også: 10 spørsmål styret må stille om innovasjon

Men bør ikke innovasjon skje utenfor den daglige driften til organisasjonen?

Flere hevder at man ikke skal forstyrre dagens kjernevirksomhet med innovasjon. Den bør skje utenfor den daglige driften. Men her er det ikke noe fasitsvar. Flere studier konkluderer med at mange ideer fra hele organisasjonen – på tvers av fagdisipliner – gir grunnlag for positiv inntekt- og inntjeningsvekst. Jo flere ideer, dess hurtigere vekst. Men det viser seg også at de store organisasjonene sliter med mer radikal innovasjon, og de finner det hensiktsmessig å legge slik aktivitet ut. Alternativer kan være å legge radikal nyutvikling utenfor linjen i eksisterende virksomhet eller å legge den helt ut eksternt som et oppdrag eller i annen form for samarbeid.

Det ligger noe ekstraordinært i å gå for ideene og menneskene med substans til å bidra positivt til banebrytende endringer. Hva betyr dette for deg? Som investor? Som eier? Som styreleder? Våg å tenke utradisjonelt og kanskje litt radikalt.

 

Les også: Skaper Big Data små tanker?

 

Ønsker du å bli bedre på innovasjon?

Delta på vår workshop for å lære hvordan dere vil oppnå bedre resultater i innovasjonsarbeidet. Workshopen ledes av Inger A. Myklebust sammen med selveste grunnleggeren av en anerkjent metode for starten av innovasjon, nederlenderen Gijs van Wulfen. Workshopen kan også leveres eksklusivt til virksomheter.

Se programmet

 

Behov for erfaren styrekompetanse?

Inger A Myklebust har 20 års erfaring med styrearbeid. Hun spesialiserer seg innen innovasjon, strategi, teknologi og ledelse, og har nylig gjennomført program innen styrearbeid på INSEAD. Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt snarest.

5 svar
 1. Gry Røste
  Gry Røste says:

  Utviklingen hva gjelder globalisering, grønt skifte, urbanisering og ikke minst digitalisering, går nå så raskt, at det endrer både styrets og linjeledelsens roller og måter å jobbe på. Og raskere vil det gå i morgen. Utvikling og kontroll står i motstrid: du kan ikke ha full kontroll og samtidig forvente utvikling – og i alle fall ikke innovasjon. Har man full kontroll over organisasjonen, står den mest sannsynlig i ro. Det avgjørende blir dermed å forsøke å sette «riktig» grad av kontroll på de strategisk viktigste områdene. Og ikke minst: hvor bør man strategisk sett slippe kontroll og understøtte utvikling og innovasjon? Det et kanskje met behagelig å tenke at innovasjon er noe som kan skje utenfor driftsorganisasjonen, men den delen man da skjermer, vil ikke ta del i utviklingsmulighetene, og vil mest sannsynlig havne bakpå og sakke akterut. Det er nettopp kjernevirksomheten og støttefunksjonene rundt denne som må utvikles i takt med de store megatrendene. Det betyr at vi må tåle økt risiko med jobbe bedre med risikohåndtering, fail fast and learn fast og bidra til å utvikle en mindre risikoavers kultur i organisasjonen som kan bidra til kontinuerlig læring, forbedring, utvikling og innovasjon. Framtidens organisasjoner vil bestå av styrer og ledere som våger mer.

  Svar
  • Inger A. Myklebust
   Inger A. Myklebust says:

   TUSEN TAKK for «spot on» og klok kommentar på artikkelen, Gry. Vi er også lidenskapelig opptatt av det som skjer i organisasjonene – og deler din mening.

   Svar
 2. Einar Spurkeland
  Einar Spurkeland says:

  Styret bør sette fokus på virksomhetens utviklings- og innovasjonsarbeid. Rammebetingelser endrer seg og krever at tjenestene endres. Omregulering av gatenettet i Oslo fra bilarealer til sykkelarealer krever at de som skal frakte personer og og varer endrer sine tjenester. Elbiler i kollektivfelt er et svar på dette (elbiler er i tillegg sterkt subsidierte). Bilbransjen har dermed tilpasset seg den nye virkeligheten. På samme måte må vareleveringen i fremtiden skje med elektrisk motor fordi diesel- og bensinmotorer skal fases ut. Politiske føringer påvirker bedriftens eksistensmuligheter og må overvåkes nøye. Styret bør følgelig arbeide med utvikling av produkter og tjenester tilpasset nye rammebetingelser.

  Svar
  • Inger Myklebust
   Inger Myklebust says:

   Interessant innspill, Einar! Rammebetingelser og trender gir nye muligheter og du gir et relevant eksempel fra Oslo. Tusen takk.

   Svar

Legg igjen et svar

Ønsker å bli med i diskusjonen?
Du er velkommen til å bidra!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *