Innlegg

Strategi - essensen er endring

Strategi – essensen er endring

Innlegget ble publisert slik på Ledernytt.

Essensen i strategi dreier seg om endring mot noe bedre. Ikke for endringens skyld, men for å overleve og trives som virksomhet i en stadig mer kompleks verden. Dette understøttes delvis av MIT Sloan Management Review i artikkelen «The Essence of Strategy Is Now How to Change». Tradisjonelle tilnærminger til strategi er ikke lenger smart. Vi må i større grad fokusere på hva som endrer seg.

Strategi må rotfestes i et slags moralsk formål om å trives i en kompleks og raskt endret verden. Hvor innovative er vi i selve strategi-prosessen? Hvor innovative er vi til daglig? Spiller vi med organisasjonen og eksterne partnere for å finne bærekraftige løsninger basert på gode og varige verdier? Vår virksomhet trives bare hvis den kan tilfredsstille de skiftende behovene til kundene og samfunnet,  både mer dedikert og lønnsomt enn konkurrentene. Ledelse av kontinuerlige endringer. Det er essensen.

Oljefondssjef, Nicolai Tangen, uttalte i DN Magasinet 5 august 2021 at «Ledelse handler jo om å utvikle, finjustere og modernisere. Hvis du ikke gjør det, kan du jo sette hele skitten på autopilot. Da trenger du ingen ledelse.» Og her ligger, etter min mening, kjernen til moderne ledelse; fasilitering og istandsettelse av bærekraftige endringer som treffer kunder og samfunn positivt og bedre enn konkurrentene. 

Les gjerne også Hvordan setter du fotavtrykk?

Hvordan tilrettelegger deres ledelse og styre for strategi og endring?

I mine samtaler med ledere, oppfatter jeg at mange leter etter gode metoder og tilnærminger både i utformingen av en helt ny strategi og i utviklingen / revideringen av en bestående.

BCG fremhever tre verdifulle anbefalinger med tilhørende spørsmål for strategi-arbeidet:

Skaff solid strategisk innsikt

Hvordan endres prioriteringer og muligheter for våre viktigste kunder? Hvor er dagens fortjeneste-«pooler», og hvordan vil de sannsynligvis utvikle seg eller bli ødelagt? Hvor godt er konkurrenter, tradisjonelle eller nye, posisjonert til å agere? Hvilke muligheter har vi for verdiskapning? Hvilke kunder, markeder og investeringer har størst potensial i forhold til rivaler?

Gjennomfør en åpen vurdering av virksomhetens virkelige konkurransemessige fordeler

Er vår «rett til å vinne» basert på kostnad, evner, intellektuell kapital, unik tilgang til data og posisjon i økosystemet? Kreves viktige grep for å skaffe nye eiendeler eller evner som er avgjørende for fremtidig fordel?

Sikre en direkte og smidig forbindelse mellom strategi og gjennomføring

Skapes rom for tilpasninger i strategien? Hvordan utvikles og kommuniseres mål? Sikres ivaretakelse av rask læring, basert på tilbakemeldinger fra kunder og omgivelsene, og nødvendige endringer fortløpende?

Prosesser for åpen og kreativ tenkning vil kunne gi virksomheten svært gode muligheter. Ta med eksterne samarbeidspartnere og en til to personer som står for noe helt annet enn deres styre og ledelse. Det vil gi nye perspektiver og ideer dere kanskje aldri ellers ville komme på. Anvend organisasjonen. Det gir både eierskap og lyst til å være en drivende kraft for endringene.

Les gjerne også Skaper big data små tanker? 

Hva tenker du? Hvordan driver dere strategi-prosesser, endring og innovasjon i deres virksomhet? Vi gleder oss stort over alle synspunkter, og vil gjerne ha en debatt over det spennende og dagsaktuelle temaet! Skriv i kommentarfeltet under.

 

Visjon i farta – I AM fem år!

Seriøs, ambisiøs, kanskje litt utfordrende og med en sterk driv for å samarbeide om ny kunnskap, visjon, innovasjon og verdiskapning.

Jeg har tenkt på hva jeg liker best. Gleden av samarbeid med dyktige ledere, organisasjoner og partnere for å bevege status quo, utfordre og skape ny visjon og energi for innovasjon og nyutvikling, er nok det største.

I AM ble navnet satt sammen av mine initialer. Tenk over hva du er! Det blir også skjellsettende for hvordan du leder og driver din organisasjon fremover. 

I dette innlegget skriver jeg mer om hva som kreves for å trives som virksomhet også i årene som kommer.

Hva er inspirasjonen? Noe som irriterer skaper visjon

Richard Branson skrev i sin siste blogg at den største inspirasjonen for nye forretningsideer og visjoner er ting som frustrerer han. Når noe irriterer er det vanligvis en løsning for problemet og det blir drivkraften til å skape det nye. Jeg synes det er synd å se at verdi-potensialet ikke blir utnyttet fullt ut i mange virksomheter. Dette er min kilde og inspirasjon til I AM forretningsside: Hjelpe ledere og organisasjoner til mer bærekraftig vekst gjennom smartere innovasjon-, strategi- og forbedringsledelse.

Når jeg får høre at vår rådgivning har bidratt til noe nytt – ikke bare under selve prosjektet, men også når vi ikke er der lenger – har vi oppnådd vårt mål. Det er det vi lever av og trives med. 

Visjonsdrevet nettverk og økosystem

Rollene vi påtar oss varierer, men prosjektleder-, fasilitator- og rådgiver-rollene er gjengangerne. Læring og dynamikk gjennom ulike ledernettverk vi driver er en fantastisk måte å kontinuerlig sikre solid kompetanse, visjon, verdi og utvikling. Fortrolighet, åpenhet og villighet til å dele gir noe verdifullt tilbake. Dette ser ut til å bare forsterkes i den verden vi lever i. I denne Harvard Business Review artikkelen fremheves kraften i nettverk og økosystemer fremfor tradisjonelle og mer lukkede selskaps- og konkurransemodeller. Selv om artikkelen tar utgangspunkt i teknologi, sier den også mye om hvordan ledelse og holdninger er i radikal endring. Dette er viktig læring – og nettopp det er vi også opptatt av; helst lære fortere enn andre. Det forplikter og er spennende. 

I am excited. I am happy. I am committed.

Tusen takk for tilliten og samarbeidet. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Hvordan arbeider du med å løse kundeproblemer og muligheter med din organisasjon? Vi vil gjerne høre fra deg! Skriv en kommentar under, gjennom våre sosiale medie kanaler eller direkte til meg på iam@execiam.com.